Skip to content

Investeren in duurzaamheid voor een duurzaam rendement

De Belgische vastgoedmarkt maakt een duurzaamheidstransitie door. Tegen 2050 wil Vlaanderen dat alle woningen een EPC A halen, waar vandaag slechts 6,8% van de Vlaamse  woningen aan voldoen. In Brussel zijn die cijfers nog slechter en hebben meer dan 40% van de woningen een EPC van F of G.  De wetgeving rond duurzaamheid wordt intussen elk jaar strenger, huurders veeleisender en tegelijk worden renovaties duurder. Waar eigenaars van verouderd vastgoed vroeger nog mooie rendementen konden halen, dreigt voor hen ofwel een gepeperde (renovatie)rekening, of een verkoop in mineur. Maar wie vandaag duurzaam weet te investeren, kan voor de volgende 20 jaar rekenen op een mooi rendement zonder verrassingen.

Terug naar het overzicht

Dwingend wetgevend kader

De voorbije jaren heeft België het wetgevend kader rond duurzaam wonen enorm verscherpt. In het Vlaams Gewest is sinds 2023 een EPC-certificaat verplicht bij elke overdracht van een eigendom, gekoppeld aan een renovatieverplichting voor alle woningen met label E of F om binnen vijf jaar naar label D of beter te gaan. Kopers van zulke woningen zijn dus verplicht om binnen de 5 jaar energetisch te renoveren. In Brussel gaan ze nog een stap verder: hier wordt de renovatieverplichting ingevoerd voor alle eigenaars, los van verkoop. Tegen 2033 moet er minstens gerenoveerd worden tot label E, tegen 2043 zelfs tot label C. Meer dan 750.000 woningen vallen onder deze nieuwe verplichtingen. Investeren in duurzaamheid is dus niet langer vrijblijvend!

Impact EPC op verhuur en verkoop

De EPC-waarde wordt vandaag ook steeds sterker weerspiegeld in de verhuur- en verkoopwaarde van vastgoed. Zo zijn woningen met een EPC-label B gemiddeld 10,9% meer waard dan woningen met label E en raken ze wel vier keer sneller verkocht. Volgens ING kan het verschil in EPC-waarde oplopen tot 30%. En ook voor verhuur speelt het een cruciale rol bij het aantrekken van huurders en het voorkomen van leegstand: een hogere EPC-waarde impliceert voor huurders lagere verwarmingskosten, wat zich ook vertaalt in een hoger huurbudget. Bovendien is ook de indexatie van huurinkomsten gekoppeld aan de EPC-score: voor woningen met een EPC lager dan C mag de huur niet langer volledig geïndexeerd worden.

Oud versus nieuw

Vandaag zien we dat de Belgische vastgoedmarkt zich ontwikkelt met twee snelheden.

Het meest verouderde vastgoed (70% van het Vlaamse woningbestand is meer dan 40 jaar oud, in Brussel bijna 90%!) komt op de markt aan lagere prijzen en doet er 4 x langer over een koper te vinden. De huuropbrengsten staan er onder druk en renovatiekosten drukken de verkoopwaarde. Deze panden worden momenteel vooral gekocht door eigenaar-bewoners, voor wie de dure energetische verbouwingen zich vertalen in een hoger wooncomfort, en niet in een gedecimeerd of negatief huurrendement zoals voor investeerders.

Voor nieuw vastgoed zien we een omgekeerd verhaal: er is zeer veel vraag naar kwalitatieve, duurzame woningen en te weinig aanbod. Dat vertaalt zich in hogere huuropbrengsten en een grotere meerwaarde bij verkoop. Voor energiezuinige appartementen zijn de huurprijzen de laatste jaren dan ook zeer sterk gestegen, zelfs rekening houdend met de inflatie. Een aantrekkelijke optie voor investeerders die op zoek zijn naar veilig rendement op de lange termijn.

Investeren in nieuwbouw

Sinds 2021 is Bijna Energie Neutraal (BEN) de standaard voor nieuwbouw in België. BEN-woningen verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. BEN-woningen hebben dan ook minstens een EPC-A of hoger (A+ of A++) en voldoen dus vandaag al aan de normering voor 2050: goed voor ruim 25 jaar verhuren zonder renovatie- of energiezorgen.

Heel wat voordelen dus die energiezuinige woningen zeer aantrekkelijk maken voor investeerders die natuurlijk denken aan het milieu – maar vooral ook aan een écht duurzaam rendement.

  • Hogere huur: de lage energiekosten zijn zeer aantrekkelijk voor huurders, die liever kiezen voor de zekerheid van een hogere huur dan de onzekerheid van stijgende energiefacturen.
  • Inflatiebestendig: met minstens een EPC A kan voor nieuwbouw probleemloos geïndexeerd worden om de inflatie volledig te compenseren
  • Waardestijging: duurzame woningen zijn niet alleen waardevaster, maar zijn in 2023 ook veel sterker in waarde gestegen dan oudere woningen. De Tijd voorspelt dat deze prijzen de komende 5 jaar met 12,6% verder kunnen stijgen.
  • Gezonde leefomgeving: de regelgeving rond energieprestatie & binnenklimaat garandeert een gezonde en comfortabele leefomgeving – dit vertaalt zich ook in tevreden huurders en minder leegstand
  • Future-proof: nieuwbouw volgens BEN-standaarden voldoet vandaag al aan de doelstellingen voor 2050.

Investeer in duurzaam rendement

Ontdek bij Urbicoon uitsluitend energiezuinige nieuwbouwprojecten die voldoen aan de huidige en toekomstige duurzaamheidsnormen. Profiteer van topvastgoed dat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor uw rendement. Onze zorgeloze verhuurservice en de stijgende waarde van duurzaam vastgoed maken dit het perfecte moment om in te stappen. Investeer nu in een groenere toekomst en geniet van een duurzaam rendement!