Skip to content

Disclaimer

Alle gegevens op onze website dienen gebruikt te worden als algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet beschouwd worden als professioneel, financieel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

Het rendement van een investering kan fluctueren. De huurprijzen en/of huurrendementen die we vermelden op onze website zijn puur indicatief en zijn dan ook slechts een richtpunt om een beeld te scheppen van wat mogelijk is. Deze cijfers vormen op geen enkele manier een garantie voor de toekomst of de specifieke situatie waar u zich als investeerder in bevindt. Aan deze cijfers kunt u geen rechten ontlenen. Hetzelfde geldt voor de opleveringstermijnen van projecten, ook deze termijnen zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.