Skip to content

De stijgende huuropbrengsten zorgen voor meer cohousing

De inflatie in ons land is eind vorig jaar opnieuw gestegen, net onder de 2,8%. Deze stijging is het gevolg van de hogere energiefacturen. Hierdoor zijn de huuropbrengsten met 2,17% gestegen.

Eind december 2018 is de inflatie opnieuw gestegen tot net onder de 2,8%. Globaal gezien hadden we in 2018 een inflatie van 2,05%. Deze inflatie is voornamelijk het gevolg vande stijgende energiekosten. Zo zal men tegen 2020 geen pand meer mogen verhuren waarvan het dak niet geïsoleerd is. Er zijn extra kosten door de extra eisen die gesteld worden. Daarnaast is elektriciteit op één jaar tijd 20%duurder geworden en steeg de brandstofprijs van diesel met één vijfde t.o.v. het jaar ervoor.

Terug naar het overzicht

GEVOLGEN VAN DEZE INFLATIE

Deze hoge inflatie heeft als gevolg dat de huuropbrengsten stijgen, zo mogen verhuurders de huurprijs optrekken met 2,17%. Hierdoor werden in januari 2019 de lonen van zo’n 450.000 bedienden uit de privésector geïndexeerd. Sommige werknemers zien hun loon met bijna 2,2% toenemen.

 

GROTE VRAAG NAAR COHOUSING

Cohousing, een nieuwe vorm van samenwonen, neemt dankzij de inflatie toe. Naast een uitgeruste privéwoning hebben cohousers een gemeenschappelijke tuin en een centraal gebouw. Deze manier van betaalbaar wonen is al enkele jaren de oplossing voor de stijgende vastgoedprijzen. Lees hier ook de andere voordelen van huurcohousing.

Afbeelding Ubricoon 2