Skip to content

Dreigt er een overaanbod aan nieuwbouwappartementen in 2020?

Experts waarschuwen voor een mogelijk overaanbod op de woningbouwmarkt in lokale steden. In hoeverre kan dit uw vastgoedinvestering beïnvloeden? Moet u zich zorgen maken en hoe zit de vork daadwerkelijk in de steel?

Terug naar het overzicht

Nieuwbouwmarkt al jaren in de lift

Spaarboekjes brengen nu al heel wat jaren weinig tot niets meer op. Belgen schakelen daarom steeds vaker over op rendementsvriendelijke alternatieven. Eén van deze steeds populairder wordende alternatieven is de vastgoedinvestering. Een inflatiebestendige belegging die voor velen een grote meerwaarde biedt op lange termijn.

Om die reden zien we al sinds 2011 een stijgende interesse bij Belgen in vastgoedinvesteringen. Deze investeringen gebeuren voornamelijk in appartementen om deze te verhuren als extra inkomen en voor het creëren van een bijkomend pensioen.

Meer aanvragen voor appartementsbouw dan woningbouw

De Tijd berichtte dat in België de afgelopen drie jaar een duidelijke stijging te zien was in het aantal bouwaanvragen voor appartementen. Toch geldt dit niet voor het aantal bouwaanvragen voor huizen.

Daarbij merken experts op dat er een overaanbod dreigt te ontwikkelen in de Vlaamse gemeenten. Zo is het aantal woongelegenheden de afgelopen jaren al sterker gestegen dan het aantal gezinnen. Toch kan men deze trend relativeren met het feit dat er ondertussen ook een stijging te zien is in het aantal tweede woningen in Vlaanderen.

Bovendien is de opmerkelijke stijging in aantal nieuwbouwwoningen ook te wijten aan de verstrengde maatregelen van het E-peil. Dit was dan ook te merken aan de stijging in het aantal bouwaanvragen die in 2018 werd aangevraagd. Dit om extra bouwkosten te voorkomen bij de verstrengde maatregel. Ook met de verdere geplande verhoging van het E-peil wordt er nog een stijging in het aantal bouwaanvragen verwacht.

Stedenbouwkundige traagheid in Brussel

Toch is deze stijging in bouwaanvragen niet te merken in Brussel en Wallonië. Hier kunnen we zelfs spreken van een stagnatie in de aanvraag naar nieuwbouwwoningen en -appartementen. Deze stilstand is vooral te wijten aan de stedenbouwkundige traagheid waar deze gewesten mee te maken hebben. Vooral in Brussel duurt het vaak minstens een jaar vooraleer de nodige vergunningen worden toegekend. Zo werden er voor Brussel in 2019 slechts 1.400 aanvragen ingediend, wat opmerkelijk weinig is voor een gewest met wel 1,2 miljoen inwoners.

Wat zijn de gevolgen voor de nieuwbouwmarkt anno 2020?

Ondanks de grote stijging aan nieuwbouwwoningen, is er nog steeds een groot tekort aan huisvesting. Dit tekort is momenteel het grootst in Brussel, met op de tweede en derde plaats Gent en Antwerpen.

Deze schaarste zet extra druk op de woningprijzen in Brussel. Zo zorgde het tekort in 2019 namelijk nog voor een stijging tot wel € 25.000 voor de aankoopprijs van een bestaand huis. Ook in 2020 gaan experts uit van een verdere stijging tot 2% van de woningprijzen in België, zowel bij appartementen als huizen.

In het algemeen verwachten we een verdere, horizontale uitbreiding van de woningbouw, met uitzondering van Brussel. Hier voorzien we een verticale uitbreiding, waarbij de focus nog meer zal komen te liggen op wederopbouw en nog meer de hoogte zal in worden gewerkt.

Heeft u interesse in een vastgoedinvestering of had u graag meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen of schrijf u gratis in voor ons volgend opendeurweekend.

Ubricoon afb33