Skip to content

Hervorming van de Vlaamse erfbelasting: wat u moet weten

Vorige maand heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de hervorming van de erfbelasting in Vlaanderen. Zo veranderen de regels rondom de erfenissprong en verdwijnt voor erfenissen in de zijlijn het hoogste belastingtarief van 65%. Deze veranderingen zouden per 1 september 2018 doorgevoerd moeten worden. Wilt u weten wat er voor u juist gaat veranderen op het vlak van de erfbelasting? Wij lijsten de vernieuwingen voor u op.

Ubricoon afb 12

 

Terug naar het overzicht

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is een belasting die u betaalt op een erfenis. Heeft de overledenen zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest? Dan zijn de regels rondom het successierecht (de Vlaamse gewestbelasting op erfenissen) van toepassing. De successierechten die een erfgenaam betaalt zijn afhankelijk van twee factoren:

  • De waarde van de goederen, het tarief van de successierechten stijgt naarmate de waarde van de (on)roerende goederen toeneemt.
  • De graad van verwantschap. Hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger de successierechten.

De Vlaamse regering stelt nu verschillende wijzigingen voor die de erfbelasting in Vlaanderen vereenvoudigen, versoepelen en verlagen.

Successierechten onroerend goed

De langstlevende partner betaalt nu al geen successierechten op de erfenis van de gezinswoning. Het is de bedoeling dat de langstlevende partner in de toekomst daarnaast ook nog eens tot 50.000 euro belastingvrij kan erven aan (on)roerende goederen.

Successierechten in de rechte lijn

Met de ‘rechte lijn’ bedoelt men partners, kinderen, stief- of zorgkinderen en ouders. Volgens de huidige erfbelasting betalen erfgenamen in de rechte lijn de volgende tarieven:

  • Schijf van 0 – 50.000 euro: 3%.
  • Schijf van 20.000 – 250.000 euro: 9%.
  • Schrijf van meer dan 250.000 euro: 27%.

Binnen het voorstel voor de nieuwe erfbelasting blijven deze tarieven hetzelfde, maar zijn er een aantal nieuwe vrijstellingen van toepassingen. Naast de vrijstelling voor de langstlevende partner, komt er ook een vrijstelling voor jongeren onder de 21 jaar die beide ouders verloren hebben. Zij betalen op de eerste schijf van 75.000 geen successierechten.

Successierechten in de zijlijn

Met de ‘zijlijn’ bedoelt men broers, zussen en anderen (neven, nichten, andere familieleden of vrienden). Voor erfenissen in de zijlijn gaan er significante wijzigingen doorgevoerd worden. Het hoogste tarief, van 65%, wordt bijvoorbeeld afgeschaft. Dit zijn de nieuwe successierechten die binnenkort berekend gaan worden:

  • Op een erfenis in de schijf van 0 tot 35.000 euro betalen broers, zussen en anderen vanaf 1 september 2018 nog maar 25% belasting.

  • Voor een erfenis van 35.000 tot 75.000 euro betalen broers en zussen binnenkort 30% en anderen 45% successierechten.

  • Op een bedrag boven de 75.000 euro betaalt iedereen in de zijlijn binnen de nieuwe regeling straks 55%.

Verandering in de erfenissprong

Een laatste belangrijke verandering binnen de Vlaamse erfbelasting is dat er een ‘flexibele erfenissprong’ ingevoerd wordt. Wie een erfenis in de rechte lijn krijgt kan ervoor kiezen om deze kosteloos door te geven aan zijn of haar eigen kinderen. Dit moet dan wel binnen een jaar na ontvangst van de erfenis gebeuren. Gebeurt dit niet, dan is de erfenissprong niet langer kosteloos.

Wilt u investeren in vastgoed in Brussel of Antwerpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.