Skip to content

Hoe u uw IPT-verzekering kan gebruiken om te investeren in vastgoed

De traditionele hypothecaire lening blijft de meest bekende optie om te investeren in vastgoed met een financiering.. Al zijn er enkele alternatieven. Zo kunnen zelfstandigen met een vennootschap gebruikmaken van hun IPT-verzekering, of voluit de individuele pensioentoezegging, om hun vastgoeddroom te realiseren. Hoe gaat dit juist in zijn werk?

Zelfstandigen die met een vennootschap werken, kunnen dankzij een IPT-verzekering een extra spaarpotje aanleggen voor hun oude dag. De vennootschap betaalt de premies met de zelfstandige (of bedrijfsleider) als begunstigde. Daarenboven mag de vennootschap de premies fiscaal in mindering brengen, op voorwaarde dat de zogeheten 80-procentregel wordt nageleefd.

Volgens die regel mag het uiteindelijke pensioen (het wettelijke en aanvullende pensioen) op het einde van uw carrière niet meer bedragen dan 80 procent van uw laatste brutoloon. Het is perfect mogelijk om meer te sparen, maar alles wat u te veel aan premies betaalt, is niet fiscaal aftrekbaar.

Terug naar het overzicht
Ubricoon afb 34

Hoe investeren in vastgoed met uw verzekering ?

Maar wist u dat u uw IPT-verzekering kan gebruiken om een privaat beleggingsappartement te financieren? Het is immers mogelijk om een IPT-verzekering te combineren met een bulletkrediet, waarbij u het geleende kapitaal pas op de eindvervaldag terugbetaalt. Het grote voordeel is dat u als privépersoon uitsluitend de interesten betaalt. De premies die uw vennootschap betaalt, worden op het einde van de rit gebruikt om de woonlening terug te betalen. Het is doorgaans mogelijk om het bulletkrediet af te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij waar u een IPT-verzekering heeft.

Daarenboven moet u niet wachten op uw pensioen om te kunnen genieten van uw spaarinspanningen. U neemt het kapitaal als het ware vervroegd op om uw vastgoedproject te financieren. Zo kan U nu reeds privé investeren en opbrengsten genieten met de brutogelden van de vennootschap. Mensen die reeds een woning hebben, kunnen op die manier een tweede woning kopen om die te verhuren. Zo kunt u uw spaargeld onmiddellijk investeren en laten renderen zonder dat u daar jaren moet op wachten.

De verhuuropbrengsten liggen bovendien veel hoger omdat u als persoon uitsluitend de interesten moet betalen. Dat is niet het geval bij een traditionele hypothecaire lening. Bij die formule moet u maandelijks samen met de interesten een deel van het geleende bedrag terugbetalen. Het verschil tussen de huuropbrengsten en de maandelijkse aflossingen is in dat geval veel kleiner.

Tak21-verzekering versus Tak23-verzekering

Wie via zijn vennootschap spaart voor zijn oude dag krijgt doorgaans de keuze uit twee formules: een tak21- en tak23-verzekering. Afhankelijk van uw profiel past de ene formule al beter bij u dan de andere.

Een tak21-verzekering is de meest veilige formule van de twee. Die verzekering biedt u de garantie dat het bijeengespaarde kapitaal op de vervaldag integraal op uw rekening wordt gestort. Daarenboven krijgt u ieder jaar van een gewaarborgd rendement. Die opbrengsten kunnen jaarlijks variëren. Het gewaarborgde rendement kan overigens aangevuld worden met een eventuele winstdeelname.

Hogere opbrengsten, maar meer risico’s

Wie hogere rendementen nastreeft, kan opteren om een tak23-verzekering te onderschrijven. Zo’n verzekering gaat weliswaar gepaard met een aantal risico’s. Zo worden uw premies gebruikt om te beleggen in onderliggende fondsen. De opbrengsten zijn dus afhankelijk van de bewegingen op de financiële markt(en). Bij bijvoorbeeld een slecht beursjaar riskeert u een deel van uw inleg te verliezen. Daartegenover staat dat u volop de vruchten plukt van een positief beursjaar. Daardoor kunnen de opbrengsten van een tak23-verzekering hoger liggen dan die van een tak21-verzekering.

De keuze tussen die twee formules kan cruciaal zijn als u het kapitaal van de verzekering gebruikt om een vastgoedproject te financieren. Zo kunnen enkele magere beursjaren net voor de eindvervaldag bij een tak23-verzekering ervoor zorgen dat u over onvoldoende kapitaal beschikt om het bulletkrediet volledig terug te betalen. Win daarom altijd advies in van een adviseur alvorens u beslist welk type verzekering u onderschrijft.

Dit artikel werd geschreven in samenwerking met TopCompare.be, een vergelijkingssite voor onder meer woonkredieten en persoonlijke leningen.