Skip to content

Hoe zet u uw geld uit de staatsbon terug aan het werk?

Begin september komt het aanzienlijke bedrag van 22 miljard euro vrij dat Belgen vorig jaar investeerden in de uitzonderlijk fiscaalvriendelijke staatsbon. De eenjarige staatsbon werd in de zomer van 2023 geïntroduceerd en kende een enorm succes dankzij een verlaagde voorheffing van 15 procent, in combinatie met lage rentes op spaargeld en het gebrek aan alternatieven. Zowel jong als oud tekende erop in: de grootste groep inschrijvers was tussen de 60 en 65 jaar oud, maar meer dan 40.000 intekenaars waren ook jonger dan 30 jaar. Nu het geld een jaar later op 4 september terug vrijkomt, is de situatie heel anders: naast aandelen en vastgoed, hebben ook banken en de overheid alternatieve beleggingsvormen gelanceerd om het geld in te herinvesteren. In deze blogpost bespreken we de mogelijkheden.

Terug naar het overzicht

Het bankenoffensief

Banken zagen heel wat geld van spaarrekeningen verdwijnen richting de staatsbon. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ze hun best doen om klanten te verleiden het geld terug te laten vloeien. Termijnrekeningen, spaarverzekeringen of kasbons: elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de looptijd en de gewenste flexibiliteit. Daarnaastrust op elk van deze opties een inflatierisico. Als de inflatie hoger is dan de rente, verliest elke vorm van spaargeld dat vaststaat bij banken aan waarde. Momenteel bedraagt de inflatie 4,9%: geen enkele van de voorgestelde spaarformules kan dit compenseren.

1. De termijnrekening
De termijnrekening is terug van weggeweest: het geld staat hierbij vast voor een afgesproken termijn, variërend van enkele maanden tot tien jaar, aan een gegarandeerde rente. Hoe langer de termijn, hoe lager meestal de vaste rente: iets wat banken doen om zich in te dekken mochten de basisrentes weer zakken. De tarieven zijn uiteenlopend, maar we zien bijvoorbeeld termijnen van zes maanden met een minimumrente van 3% bruto en van één jaar op 2,75%. De roerende voorheffing op die interesten bedraagt 30%.

2. De spaarverzekering
Spaarverzekeringen of Tak21-verzekeringen bieden een gegarandeerde rente over een langere periode, gecombineerd met een jaarlijkse winstdeelname. In sommige gevallen genieten deze een fiscaal voordeel op de roerende voorheffing, bijvoorbeeld spaarverzekeringen in de vorm van pensioensparen. Vraagt u echter voor het verstrijken van de vooropgestelde periode het geld terug op, dan verliest u dit voordeel én betaalt u uitstapkosten. Voor een contract van negen jaar kan de jaarlijkse rente oplopen tot 3,2% bij hogere inlegbedragen, voor contracten van drie jaar zien we vaak rond de 3%. De netto interesten liggen echter lager als u de instapkosten en premietaksen (2% op elke storting) incalculeert. Bovendien is vaak een overlijdensdekking van 130% vereist om roerende voorheffing te vermijden.

3. De Kasbon
Een kasbon lijkt op een termijnrekening, maar is eigenlijk een effect: het is een lening aan de bank voor een afgesproken termijn (één tot tien jaar) en tegen een vaste rentevergoeding. De kasbon wordt op een effectenrekening gezet en kan hierna verhandeld worden. Kasbons zijn in die zin meer liquide dan termijnrekeningen, maar ook hier zijn weer kosten aan verbonden. Om van alle voordelen te genieten, respecteert u best de afgesproken termijn. Er is altijd roerende voorheffing te betalen van 30% op de rente: een brutorente van 3% komt dus neer op een nettorente van 2,1%.

De nieuwe staatsbon

Staatsbons zijn niets nieuws: ze worden zelfs vier keer per jaar uitgegeven. Alleen voor de staatsbon van september vorig jaar gold een uitzonderlijke roerende voorheffing van 15% in plaats van 30% op de rente. In combinatie met het feit dat andere spaarformules toen zeer weinig opbrachten, had dit een aanzuigeffect. Vandaag zijn er echter weer alternatieven voorhanden en is de aantrekkingskracht verdwenen. De vorige uitgifte van maart 2024 leverde slechts 413 miljoen euro op, een fractie van de 22 miljard euro van vorig jaar. Staatsbons zijn obligaties met een vaste rente en looptijden van 1, 3, 5, 8 of 10 jaar.

De staatsbon op één jaar die het Agentschap van de Schuld begin juni 2024 uitgaf, biedt een nettorendement van 2,24 procent. Ook hier moet inflatie mee in rekening gebracht worden. Ter illustratie: het rendement op de staatsbon van september 2023 was 2,81%, terwijl de inflatie met de huidige trend 3,05% op die periode zal bedragen. Netto is er op de staatsbon dus nog steeds 0,24% verlies.

De beurs: aandelen

Aandelen hebben het potentieel om op de lange termijn hogere rendementen te bieden dan traditionele spaarrekeningen, obligaties of effecten. Naast een eventuele waardestijging van de aandelen, keren sommige bedrijven ook dividenden uit. Meerwaarden op aandelen zijn voor particulieren in regel belastingvrij als de verrichtingen vallen binnen het normaal beheer van uw eigen vermogen. Dividenden zijn onderhevig aan 30% roerende voorheffing. De aandelenmarkten kunnen zeer volatiel zijn, met prijzen die sterk fluctueren.

Momenteel staan de beurzen op recordhoogtes: wie zijn geld in één keer investeert op een piek kan aanzienlijke verliezen lijden op korte en middellange termijn. Periodiek kleinere bedragen investeren over een langere termijn is veiliger. Succesvol beleggen in aandelen vereist dus een grondige kennis van de markt en flink wat opvolging. Dat kan ook via uw bankier, al kunnen banken niet investeren in individuele aandelen of complexe producten voor u, maar alleen advies geven binnen het door hen opgestelde risicoprofiel. Hun advies leidt u dan ook meestal naar (door hen samengestelde) fondsen. Voor beleggers die bereid zijn meer risico te nemen én er de tijd en kennis voor hebben, kunnen aandelen wel een aantrekkelijk alternatief zijn met potentieel hogere opbrengsten.

Investeren in vastgoed

Vastgoed kent in België al decennia een gestage waardestijging. Daarnaast biedt investeringsvastgoed een stabiele en voorspelbare inkomensstroom via huurinkomsten. Het bezit van vastgoed kan ook bescherming bieden tegen inflatie, aangezien huurprijzen en vastgoedwaarden doorgaans meestijgen met de inflatie, terwijl kredietrentes vast blijven. Want vastgoed is ook de enige investering waarvoor geleend kan worden: u kan uw geld dus als hefboom gebruiken voor een veel grotere investering dan op de beurs of in de staatsbon mogelijk zou zijn.

Met een eigen inbreng van 20-30% kan u een aankoop doen die zichzelf in huuropbrengsten terugbetaalt, rendement oplevert én op langere termijn nog stijgt in vastgoedwaarde. De rente die u daarbij betaalt op de banklening, wordt vandaag grotendeels door de inflatie gecompenseerd. Door bovendien te werken met een vaste verhuur- en onderhoudsservice, vallen ook de meest praktische bezwaren weg.

Beleggers bij Urbicoon krijgen daartoe exclusief toegang tot Rentmore: de meest performante verhuurdienst in België. Op die manier maken we van investeringsvastgoed een stabiele, veilige én zorgeloze investering met een veel hoger rendement dan op de staatsbon.

Een onklopbare combinatie

Of u nu kiest voor spaarverzekeringen, termijnrekeningen, kasbons, nieuwe staatsbons, aandelen of vastgoed, het is belangrijk om de voor- en nadelen van elke optie zorgvuldig af te wegen.

Bij Urbicoon bieden we hoogwaardige vastgoedprojecten, deskundig financieringsadvies én een eigen verhuurdienst. Een onklopbare combinatie met absoluut hogere meerwaardes dan de alternatieven, zonder in te boeten aan veiligheid of zorgeloosheid.