Skip to content

Lening voor tweede eigen woning levert jaarlijks € 705 belastingvoordeel op

Wilt u een tweede woning kopen als opbrengsteigendom of als buitenverblijf? En wilt u hiervoor een lening aangaan? Dan heeft u recht op een federaal fiscaal voordeel. Tijdens de looptijd van deze lening heeft u jaarlijks recht op een belastingvermindering van € 705.

Ubricoon afb28

 

Terug naar het overzicht

Woonbonus voor enige, eigen woning

Wie na 31/12/2019 een enige, woning aankocht heeft geen recht meer op de woonbonus. Wel betalen toekomstige eigenaars slechts 6% registratierechten in plaats van 7%.

Kocht u voor 01/01/2020 uw enige, eigen woning, dan heeft u nog recht op de woonbonus. Zo krijgt u in Vlaanderen een belastingvermindering van € 912 (40% van de betaalde kapitaalaflossingen en intresten tot € 2280).

Dat bedrag bestaat uit een basisbedrag van € 1520 met een verhoging van € 760 de eerste tien jaar.

Lening voor niet-eigen woning

Gaat u een lening aan voor de aankoop van een tweede woning, dan heeft u geen recht op een woonbonus. Voor meerdere niet-eigen woningen krijgt u een ander federaal fiscaal voordeel. Het voordeel bedraagt 30% van de kapitaalaflossingen tot maximaal € 2350, dat is jaarlijks € 705 per persoon.

Dit fiscaal voordeel is lager dan de Vlaamse woonbonus, maar daarbovenop kunt u ook de intresten fiscaal aftrekken. Dit levert al snel meer dan € 1000 op. Wie hierop personenbelasting moet betalen, kan die (gedeeltelijk) wegwerken. Naast de intresten leveren ook de terugbetalingen van het kapitaal voordelen op.

Hieruit kunt u concluderen dat het federaal fiscaal voordeel voor een tweede woning nog steeds erg aantrekkelijk blijft.

Bevoegdheid Vlaams gewest

Van zodra die tweede woning uw hoofdverblijfplaats wordt, dan is de federale overheid niet langer bevoegd maar wel het Vlaams Gewest.

Voorwaarden

Koppels die lenen hebben elk individueel recht op bovenstaande belastingverminderingen. De enige voorwaarde om deze verminderingen te ontvangen is dat uw lening afgesloten moet zijn bij een financiële instellingen, ze minstens tien jaar loopt en gedekt is door een hypothecaire waarborg.

Bron: Knack