Skip to content

Wat is uw fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning?

Heb ik in 2020 nog altijd recht op de woonbonus op mijn tweede woning? Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel van mijn vastgoedinvestering?

Terug naar het overzicht

Blijft fiscaal voordeel tweede woning ook na afschaffing woonbonus?

In 2015 werd de Vlaamse woonbonus ingeroepen voor eigen en enige woningen. Sinds 2016 werd dit ook op tweede woningen toegepast. Dit zijn de leningen voor de eigen woningen die de kredietnemer zelf betrekt.

Sinds 2016 worden de fiscale voordelen voor die woning toegekend door het gewest en niet meer door de federale overheid.

Op 1 januari 2020 werd de woonbonus afgeschaft op een eerste woning, terwijl de woonbonus op een tweede woning blijft bestaan zoals voorheen.

Voor het aanslagjaar 2020 (voor uw inkomsten uit 2019) geldt een fiscale korf van € 2.350 met een fiscale besparing van 30% (+ gemeentebelasting). Dit komt neer op een voordeel van €705 op uw personenbelasting.

Kredieten voor 2016

Voor leningen die voor 2016 werden afgesloten voor een tweede woning, houdt men rekening met het fiscaal stelsel van langetermijnsparen. Voor al uw inkomsten uit het jaar 2016, en dus het aanslagjaar 2017, geldt een fiscale korf van € 2.260. Deze korf bevat alle kapitaalaflossingen en betaalde premies voor levensverzekeringen die de terugbetaling van de lening waarborgen, bijvoorbeeld de schuldsaldoverzekering.

Deze korf kan volledig gevuld zijn indien u reeds aan langetermijnsparen doet of wanneer u nog een lening heeft lopen op een andere woning. In deze gevallen biedt een lening op een tweede woning geen extra fiscaal voordeel.

U geniet wel van een bijkomend belastingvoordeel dankzij de betaalde intresten. Deze intresten vallen niet onder het fiscaal stelsel van langetermijnsparen, maar worden afgetrokken van de belastbare onroerende inkomsten. Dit is het geval sinds 2005. Vanaf toen is het kadastraal inkomen van de eerste woning geen belastbaar onroerend inkomen meer. Op deze manier mag u de betaalde intresten van het belastbare onroerende inkomen van uw tweede woning aftrekken.

Uw belastingvoordeel bedraagt 30%, verhoogd met de gemeenteopcentiemen, van het vrijgestelde bedrag. Dit maximale bedrag is € 2.280, dit is dus zo’n € 684. Bijkomend geniet u van een besparing van 40% dankzij de intresten.

Ubricoon afb 23