Skip to content

Bespaar €1.000 op uw leningen met een hypothecair mandaat

Bij het afsluiten van een woonkrediet heeft u extra kosten, bijvoorbeeld voor het opmaken van de notariële kredietakte en het inschrijven van de hypothecaire waarborg. Maar er bestaan goedkopere opties, want u kan al snel tot € 1.100 besparen.

Voor een lening van € 150.000 kan u € 900 tot € 1.110 besparen door de waarborg deels te beperken tot een hypothecair mandaat of een hypothecaire waarborg.

Terug naar het overzicht

VERPLICHT BEZOEK AAN DE NOTARIS

Wanneer u een woning of bouwgrond koopt, moet u verplicht langs de notaris om deze transactie vast te leggen. De transactie wordt opgenomen in een authentieke of notariële akte. Op deze manier wordt ze meteen tegenstelbaar aan derden, wat betekent dat iedereen ervan op de hoogte is en ze moet accepteren.

Daarnaast moet u ook naar de notaris voor het vestigen van een hypothecaire waarborg in het voordeel van de bank die de woonlening verstrekt. Dit hypothecair mandaat wordt vastgelegd in een authentieke of notariële akte. Een hypotheek biedt namelijk het recht aan een financiële instelling om bij een wanbetaling van de kredietnemer het pand te verkopen om zo het geld bijeen te verzamelen.

Het vastleggen van de hypothecaire lening in een notariële akte is niet gratis. Voor bijvoorbeeld een lening van € 150.000 betaalt u € 4.200 tot € 4.600. Dit bedrag omvat de kosten voor de werkvergoeding van de notaris, maar ook lasten zoals het hypotheekrecht, het registratierecht, het recht op geschriften, het honorarium voor de hypotheekbewaarder, etc.

Lees hier meer over het aflossingsvrij krediet, het bulletkrediet

VERLAGING VAN DE LASTEN

U hebt de mogelijkheid de bankier voor te stellen om deels te werken met een hypothecair mandaat. Zo wordt de hypotheek meteen ingeschreven voor een eerste deel van de lening. Voor het tweede deel van het krediet geeft u nadien het recht om een bijkomende hypotheek in te schrijven op het moment dat hij dat nodig acht. U vermijdt extra kosten door alles keurig af te betalen waardoor de bijkomende inschrijving niet nodig zal zijn.

De kost voor een hypothecaire volmacht is lager dan die van een hypotheek. Ook bij een volmacht is de tussenkomst van een notaris verplicht, maar in dit geval zijn er geen hypotheekrechten en bedragen de registratierechten slechts € 50. Daarnaast bedraagt het ereloon van de notaris een vierde van dat bij een rechtstreekse hypotheekvestiging.

Stel: een krediet van € 150.000 wordt opgesplitst in een hypotheek van € 100.000 en een hypothecaire volmacht van € 50.000, dan zakken de kosten naar ongeveer € 3.300 tot € 3.500.

BEPERKINGEN OP VOLMACHT

Het is niet aangewezen om alles via een hypothecair mandaat te regelen. Als u van de fiscale voordelen van een woonlening wilt genieten, dan moet u hiervoor een volwaardig hypothecair krediet afsluiten. Dit krediet heeft een looptijd van ten minste 10 jaar.

Bij het toestaan van de volmacht vindt er geen effectieve inschrijving plaats. Dit zorgt ervoor dat andere financiële instellingen een hypotheek op de woning vestigen zodat zij bij wanbetaling als eerste het recht krijgen op de opbrengst bij de verkoop van dat pand.

Bovendien betaalt u ook een kost voor het omzetten van een hypothecair mandaat naar een hypothecaire inschrijving. Deze kost kan iets hoger zijn dan wanneer u meteen een hypothecaire inschrijving zou nemen.

 

Bron: De Morgen