Skip to content

Waarom investeren in serviceflats/zorgvastgoed?

In Vlaanderen is bijna één op vijf een 65-plusser. Tegen 2030 zal de vergrijzing alleen maar toenemen tot één op de vier. Investeren in zorgvastgoed, meer specifiek in assistentiewoningen of ook wel beter gekend als investeren in serviceflats, is dus erg voordelig voor de belegger.

Terug naar het overzicht

Een assistentiewoning, de vroegere serviceflat, is een woning voor ouderen die zelfstandig willen wonen maar toch graag beroep doen op gemeenschappelijke diensten zoals warme maaltijden, thuisverpleging, poetshulp, etc. Assistentiewoningen spelen in op de noden van de senioren. Het verschil met een serviceflat is dat zulke flats een bijkomende service bieden, namelijk die van de zorggarantie.

 

INVESTEREN IN SERVICEFLATS: AANDACHTSPUNTEN

Voordat u gaat investeren in zorgvastgoed is het belangrijk om na te gaan of de assistentiewoning erkend is door de Vlaamse Overheid. Deze woningen moeten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoen, zoals privacy en veiligheid, en worden daarop gecontroleerd door de overheid.

Ga ook zeker en vast na wie de uitbaters zijn. In de meeste vastgoedprojecten zijn er te veel partijen verantwoordelijk voor de uitbating. Uw rendement is afhankelijk van de kwaliteit van de uitbating wanneer u wil investeren in serviceflats. Ga dus het aantal jaren ervaring na, de referenties van de uitbater en indien mogelijk de financiële situatie.

Investeren in serviceflats die rechtstreeks verbonden zijn met een rusthuis garandeert een continue bezettingsgraad en geeft de bewoners een zeker en veilig gevoel.

 

Investeren in serviceflats

 

WAAROM INVESTEREN IN ASSISTENTIEWONINGEN?

U kan op twee manieren investeren in zorgvastgoed: u koopt een assistentiewoning en wordt dus eigenaar of u koopt een financieel recht zonder eigenaar te worden. Over een bepaalde periode zult u een bepaald bedrag investeren, en tegelijkertijd heeft u recht op de huurinkomsten van die woning. Bij de afloop van de periode wordt uw investeringsgeld terugbetaald.

Investeren in assistentiewoningen is een rendabele belegging. Door de toenemende vergrijzing zal de vraag in de toekomst alleen maar stijgen. Daarnaast zorgt u voor uw eigen toekomst, want wanneer u ouder dan 65 bent, dan kan u zelf deze assistentiewoning bewonen. Investeren in serviceflats biedt u op het vlak van verhuur een continue invulling en een toekomstig rendement. Op lange termijn kan u zelfs op een zekere meerwaarde rekenen bij verkoop.

 

SERVICERESIDENTIE MET RUSTHUIS

Een verplicht samenwerkingsakkoord is de samenwerking tussen assistentiewoningen en rusthuizen. Een serviceresidentie met een rusthuis als onderdeel van het gebouw in de buurt is een absolute nood. Het nieuwbouwproject aan de Woluwelaan biedt 30 assistentiewoningen aan met 90 rusthuiskamers. Investeren in vastgoed, en dus ook in investeren in zorgvastgoed, is een zeer interessante belegging.

 

Ontdek ons vastgoedproject met tal van assistentiewoningen aan de Woluwelaan