Skip to content

Is uw tweede verblijf fiscaal aftrekbaar?

Een hypothecaire lening bij de aankoop van een tweede woning, die niet door uzelf bewoond wordt, kan effectief fiscaal in mindering gebracht worden. Hoewel een investeringspand fiscaal bijzonder interessant is, moeten we rekening houden met een aantal aandachtspunten.

Terug naar het overzicht

TWEEDE WONING FISCAAL AFTREKBAAR: 2 VOORWAARDEN

Bij de aankoop van een tweede woning hebt u recht op belastingvermindering indien het aan twee voorwaarden voldoet: u woont er zelf niet en u hebt er nooit gewoond als hoofdverblijfplaats. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de verhuur van een tweede verblijf of een investeringsgoed. Let wel op, bij deze situatie komt de lening niet in aanmerking voor de woonbonus. De vereiste van een woonbonus is dat de woning de enige én eigen woning is.

VERHUUR VAN EEN TWEEDE VERBLIJF

Hebt u in 2013 een lening gesloten voor de aankoop van een niet-eigen en niet-enige woning? Dan heb je recht op de gewone intrestaftrek en belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Deze vermindering bedraagt 30% van de kapitaalaflossingen. Let op, niet alle kapitaalaflossingen komen in aanmerking. Enkel diegene die betrekking hebben tot de eerste €75.270 van uw lening (voor leningen van 2013). Daarbij komt er per persoon maximaal €2.260 kapitaalaflossing in aanmerking voor de vermindering. Zo bedraagt het fiscaal voordeel per persoon maximum €678 (€2.260 x 0,3).

Naast de verminderingen voor kapitaalaflossingen zijn ook de intresten fiscaal aftrekbaar, deze kunnen meer dan €1.000 opleveren. Zo kan het federale fiscaal voordeel voor een tweede woning hoger liggen dan het Vlaamse voordeel voor een eerste woning.

tweede woning fiscaal aftrekbaar

TWEEDE WONING ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS

Mocht die tweede woning dan toch uw hoofdverblijfplaats worden, dan is het Vlaamse Gewest bevoegd. Het maximumbedrag van de kapitaalaflossingen op de vermindering voor langetermijnsparen (30%) bedraagt €2.2280. Dit levert een belastingbesparing van €684 op, iets meer dan het federale. Hierbij voorziet Vlaanderen als enige regio een specifieke belastingvermindering van 40% voor de intresten. Zo ligt het Vlaamse fiscale voordeel voor een investeringspand, die als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt, veel hoger dan voor de eerste eigen woning.

TWEEDE WONING VERHUREN AAN VENNOOTSCHAP

Mocht u de tweede woning verhuren aan een vennootschap, dan wordt u belast op de nettohuurinkomsten. De intresten die u betaalt op uw lening, kunt u wel aftrekken van dat KI of van die huurinkomsten. Met deze intresten vermijdt of beperkt u de extra belasting op uw tweede woning.

Particuliere beleggers die lenen voor een investeringspand, kunnen hele wat voordele putten uit deze aandachtspunten.

Bron: De Vastgoedgids