Skip to content

Tip: Zo zorgt u ervoor dat uw huurder een huurdersverzekering afsluit

Bij de verhuur van een woning of appartement is het aangeraden dat uw huurder een huurdersverzekering afsluit. Tijdens de huur kunnen er zich situaties voordoen waarbij de huurder aansprakelijk kan zijn, zoals bij een brand. We geven u enkele tips om zeker te zijn dat uw huurder verzekerd blijft.

Wettelijk gezien is uw huurder niet verplicht om zich te verzekeren. Het is daarom ook aangeraden om hem die verplichting op te leggen in het huurcontract. Zo kan u bijvoorbeeld bepalen dat de huurder de sleutels pas in handen krijgt wanneer hij het bewijs levert dat hij verzekerd is. Daarnaast kan u om een duplicaat van de polis en het betalingsbewijs vragen.

Terug naar het overzicht

JAARLIJKSE CONTROLE

Een huurdersverzekering kan u van de ene op de andere dag annuleren. Verplicht uw huurder daarom jaarlijks een bewijs voor te leggen dat hij nog effectief verzekerd is. Vraag bijvoorbeeld om een attest van zijn verzekeraar die een bevestiging van de huurdersverzekering geeft.

EXTRA CLAUSULE

Als eigenaar kan u in de polis die u afsluit voor uw woonst de clausule ‘afstand van verhaal’ laten opnemen. Bij deze clausule wordt u bij een brand vergoed door uw verzekeraar maar doet hij geen beroep op uw huurder. Deze kosten kan u in het huurcontract ten laste van uw huurder leggen. In dat geval laat u uw huurder een bijkomende verzekering nemen. De clausule ‘afstand van verhaal’ dekt de schade aan derden maar de schade aan zijn inboedel niet.

Bron: Moneytalk Knack