Skip to content

De Vlaamse woonbonus van 2017, van welk voordeel al ik nog kunnen genieten?

In 2016 werd de Vlaamse woonbonus drastisch gewijzigd. De jaren voordien was er heel wat rond te doen want men kon genieten van een groot fiscaal voordeel bij de aankoop van een woning. Heel wat Belgen investeren in vastgoed dankzij de historisch lage rentevoeten. Heeft u een woning gekocht of bent u van plan een woning te kopen? Dan kan dit overzicht erg handig zijn.

De Vlaamse woonbonus is het belastingvoordeel waarvan u kunt genieten bij de aankoop of bouw van een eigen woning.

Terug naar het overzicht

VLAAMSE WOONBONUS 2017: WAT KUNT U VERWACHTEN?

KREDIETEN AFGESLOTEN VANAF 1 JANUARI 2016

Voor deze kredieten wordt er in Vlaanderen geen onderscheid gemaakt tussen de eerste, tweede, …, eigen woning. Let wel op, de herfinanciering van een hypothecaire lening van 2015 in 2016 zal de fiscale kenmerken blijven ondergaan van de regelgeving van 2015.

Wie reeds een woning bezit, behalve enkele uitzonderingen, komt niet bijkomend in aanraking voor de Vlaamse woonbonus. Wat wel mogelijk is, zijn de gewone intrestvermindering en het Vlaamse langetermijnsparen. Echter geniet de eigen woning m ogelijk minder fiscaal voordeel door de woonbonus.

FISCALE BESPARING VAN €608

De woonbonus geniet een fiscale besparing van 40% (+ gemeentebelasting) op €1520 ofwel €608. Het Vlaamse langetermijnsparen levert €684 (€2280 x 30%) op. Bijkomend geven de intresten nog een besparing van 40%. Echter wijzigt dit, daar het in 2016 geen verschil meer uitmaakt of men al dan niet eigenaar is van meerdere woningen. De lening die werd afgesloten voor de eigen woning zal enkel van de woonbonus kunnen genieten.

GEEN VLAAMSE BELASTINGVERMINDERINGEN MEER

Dit geldt voor langetermijnsparen en voor ‘gewone’ intresten. De voorwaarde ‘enige’ woning is niet meer van toepassing voor kredieten die vanaf 1 januari 2016 werden afgesloten. Het basisbedrag van de woonbonus werd verhoogd met €760 en/of €80 (voor wie drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten). Deze verhogingen vervallen wanneer de enige woning niet langer de enige woning is én blijft op 31 december van het jaar waarin de lening werd afgesloten.

Het moment van beoordeling of de woning een ‘eigen woning’ is, werd ook gewijzigd. Voor kredieten tot eind 2015 moet het beoordelingsmoment éénmalig gebeuren: op 31 december van het leningsjaar.

Vanaf dit jaar zal er ook onderzocht worden of de woning voldoet aan het karakter van ‘eigen‘ woning. Dit onderzoek vindt plaats op de datum van de gemaakte uitgaven, dit zijn de intresten, het kapitaal en de schuldsaldoverzekering.

 

TWEE NIEUWE FISCALE FICTIES

  • FICTIE 1: WIJZIGING VAN DE HYPOTHEEKOVERDRACHT

De fiscale gevolgen van de oude lening blijven van toepassing voor wie een oude lening via de techniek van hypotheekoverdracht overzet van de verkochte woning naar een andere woning die wordt aangekocht. In dit geval wordt de lening behouden, maar wijzigt enkel de waarborg.

Bij kredieten die afgesloten werden vanaf 1 januari 2016, is het niet langer mogelijk het verlies van de Vlaamse woonbonus te wijzigen in de federale woonbonus. Een belangrijke voorwaarde is dat de oude lening betrekking heeft op een woning die voor 31 december 2015 werd verkocht. In de plaats komt niet de federale woonbonus , maar wel het federaal langetermijnsparen.

Op fiscaal vlak betekent dit een daling voor de belastingplichtige. Van 50% naar 30%, wat nog zo’n €678 zal bedragen in plaats van €1140. Voor een koppel is dat al vrij snel een jaarlijks bedrag van €900.

Voortaan zal er dus gewerkt worden met een fiscale fictie. De oude lening, die overgezet werd door middel van de techniek van de hypotheekoverdracht, wordt fiscaal geacht te zijn afgesloten voor de nieuwe woning. De oorspronkelijke lening zal dan wel in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus.

FICTIE 2: ZEKERHEID VAN ZORGWONINGEN


Wie zijn woning omvormt tot een zorgwoning heeft de personen die zich vestigen in de zorgwoning ten laste. Hierdoor dienen de betaalde uitgaven (intresten, kapitaal en schuldsaldoverzekering) niet opgesplitst te worden in een Vlaams en federaal gedeelte.

Voor kredieten die vanaf 1 januari 2016 werden afgesloten, zullen de totaal gemaakte uitgaven in aanmerking komen voor de Vlaamse woonbonus. Let op: deze tweede fiscale fictie geldt immers ook voor leningen die voor 1 januari 2016 werden afgesloten. Deze fictie verschilt dus met de eerste fictie.

GEWIJZIGDE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

Wie een lening afsluit voor zijn eigen woning vanaf 1 januari 2016 en zo in aanmerking komt voor de Vlaamse woonbonus (terwijl er voor deze woning nog een lening loopt die voor 1 januari 2016 werd afgesloten en in aanmerking komt voor de Vlaamse woonbonus), dan zal er een keuze gemaakt moeten worden tussen de fiscale regeling van voor 1 januari 2016 en vanaf 2016.

Let op: wilt u in het jaar van de nieuwe lening nog steeds van de ‘oude’ fiscale voordelen genieten, dan behoudt u wel de mogelijkheid om later over te stappen naar de ‘nieuwe’ woonbonus. Tijdens deze overstap zijn enkel de verminderingen van het nieuwe stelsel van toepassing.

Deze combinatiemogelijkheid is te verwarren met de eerdere afschaffing van een combinatiemogelijkheid. Toen was de regel: sloot u een lening af vanaf 1 januari 2015, dan was het in Vlaanderen niet mogelijk om van de fiscale voordelen van de oude fiscale belastingverminderingen te genieten (dit wanneer er nog een lening liep die daar wel recht op gaf, leningen die afgesloten werden voor 1 januari 2005).