Skip to content

Wat is een 'bulletkrediet'?

Vandaag de dag pakken banken graag uit met het ‘bulletkrediet’. We geven u meer informatie over dit nieuwe type van lening en sommen de voor- en nadelen op.

Terug naar het overzicht

WAT IS HET ‘BULLETKREDIET’?

Het ‘bulletkrediet’ is een aflossingsvrij krediet waarbij u het volledige kapitaalbedrag pas op het einde van de looptijd terug dient te betalen. Dit wil zeggen dat u maandelijks alleen de interest op de openstaande schuld betaalt. Op het einde van de lening zal u het geleende kapitaal moeten teruggeven. Dergelijke kredieten hebben een maximale looptijd van 20 jaar.

 

INTERESSANTE FORMULE VOOR OPBRENGSTWONINGEN

Dit krediet is zeer interessant voor beleggers, zij kunnen deze lening aangaan wanneer ze zeker zijn dat een groot kapitaal op een bepaald moment zal vrijkomen. Voor de aankoop van een eigen woning zal er vaak niet gekozen worden voor dit krediet, wel bij de aankoop vaneen tweede woning of opbrengstenwoning. Gedurende de looptijd van het krediet wordt de woning verhuurd om zo op het einde het geleende kapitaalbedrag af te lossen.

De banken bieden het bulletkrediet in combinatie met eentraditionele lening aan. Enerzijds betaalt u op een deel van het kredietbedrag maandelijks geen krediet, enkel interesten. Anderzijds betaalt u maandelijks een deel van het geleende kapitaal terug met daarbovenop de interest.

Bulletkrediet-745x475

VOORDELEN BULLETKREDIET

Maandelijks zal u bij een bulletkrediet een veel lager bedrag moeten aflossen dan wanneer u een traditionele lening aangaat. Daarnaast hebt u als kredietnemer meer financiële vrijheid en kan u het geleende bedrag geleidelijk sparen.

NADELEN BULLETKREDIET

Op het einde van de lening zal u door de hogere rentevoet meer rente betalen dan bij een traditionele lening. Niet alleen de rente zal hoger liggen, maar ook de aktekosten. Het bulletkrediet wordt door een hypothecaire inschrijving gewaarborgd. Deze inschrijving heeft u bij een traditionele lening niet nodig, enkel een hypothecair mandaat is dan verplicht. Tot slot vergt het bankkrediet veel discipline. Wanneer de lening ten einde loopt, is de kans groot dat er niet voldoende financiële middelen opzij werden gezet.

 

Het bulletkrediet is wat dat betreft een interessant type van lening wanneer u over voldoende financiële middelen beschikt maar ze nog niet wilt inzetten of verwacht te gaan krijgen. Investeren in vastgoed met een bulletkrediet is dus erg voordelig. Bekijk hier onze rendabele vastgoedprojecten.