Skip to content

Wat u moet weten over het indexeren van de huurprijs

Tijdens de looptijd van een huurovereenkomst kunt u als verhuurder de huurprijs niet zomaar verhogen. Wat wel mogelijk is, is een jaarlijkse indexering van de huurprijs. Heeft u een tweede woning die u verhuurt en wilt u de huurprijs verhogen door middel van indexering? Hieronder leest u wat u moet weten over het indexeren van de huurprijs.

Ubricoon afb 13

 

Terug naar het overzicht

Wat is de indexatie?

De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud.

Gebeurt de indexatie automatisch?

De indexering van de huurprijs gebeurt niet automatisch. Als verhuurder moet u de huurder schriftelijk melden dat u de huurprijs gaat indexeren en dit mag ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract (de datum dat de woning ter beschikking gesteld werd aan de huurder).

Wanneer mag u de huurprijs indexeren?

Tijdens de looptijd van een huurovereenkomst mag u de afgesproken huurprijs in principe niet verhogen. U mag deze zelfs niet verhogen bij verlenging van het huurcontract. Enkel voor huurcontracten die gesloten zijn vanaf 28 februari 1991 geldt een uitzondering. Bij deze contracten mag de huurprijs onder bepaalde voorwaarden herzien worden.

U mag wel jaarlijks de huurprijs indexeren. De regels rondom de indexering verschillen van gewest tot gewest:

Vlaams en Brussels gewest

De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden als de woning de hoofdverblijfplaats is van de huurder en het huurcontract aan bepaalde voorwaarden voldoet, afhankelijk van de datum waarop het contract werd ondertekend:

  • Getekend tussen 1/1/1984 en 28/2/1991: de indexering moet in het contract zijn overeengekomen.

  • Getekend tussen 1/3/1991 en 31/5/1997: de indexering mag niet zijn uitgesloten in het contract.

  • Getekend sinds 1/6/1997: de huurovereenkomst moet schriftelijk zijn opgesteld én de indexering mag er niet in uitgesloten zijn.

Waals gewest

Bovenstaande regels gelden voor het Vlaams en Brussels gewest. In het Waals gewest is de situatie iets anders door de indexsprong, die inging op 1 april 2016. Huurprijzen mochten daardoor een jaar lang niet geïndexeerd worden.

Deze regeling treft enkel huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats van de huurder, die reeds in voege waren op 1 april 2016. Overeenkomsten die na die datum getekend zijn kunnen gewoon geïndexeerd worden, net zoals in het Vlaams en Brussels gewest.

Hoe berekent u de indexering van de huur?

Om de jaarlijkse indexering van de huurprijs te berekenen gebruikt u de volgende formule:

Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

———————————————-

Aanvangsindexcijfer

  • Basishuurprijs: de huurprijs die de huurder en verhuurder bij het afsluiten van het contract overeengekomen zijn (zonder eventuele lasten).
  • Nieuwe indexcijfer: de index van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.
  • De aanvangsindex: de index van de maand voorafgaand aan de maand waarin de huurovereenkomst werd ondertekend.

Het nieuwe indexcijfer vindt u op de website van de FOD Economie. Daar vindt u ook een handige calculator, deze kunt u gebruiken om de jaarlijkse indexering van de huurprijs automatisch te berekenen, mits uw huurcontract van na 1 januari 1984 is.

De verhoging mag nooit meer zijn dan de wettelijk toegestane indexatie. Het is wel mogelijk om de huurprijs met minder dan de wettelijk toegestane indexatie te verhogen.

Indexering voor een woning in het Waals gewest

Verhuurt u een woning in het Waals gewest? Dan gebruikt u dezelfde formule, maar als u een huurovereenkomst van voor 1 april 2016 heeft, dan gebruikt u een ander indexcijfer. Namelijk het indexcijfer van het jaar daarvoor. Mag u in juni 2018 de huur indexeren? Dan moet u daarvoor het indexcijfer van mei 2017 gebruiken.

Mag u de huur met terugwerkende kracht indexeren?

De indexering van de huurprijs mag, onder bepaalde voorwaarden, met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Bij het berekenen van de indexatie gebruikt u dan het indexcijfer van de maand dat u de indexering had moeten doorvoeren (de verjaardag van het huurcontract).

Het bedrag dat u met terugwerkende kracht aan uw huurder vraagt mag nooit voor meer dan drie maanden aan indexering zijn. Bent u zeven maanden te laat met de indexering van de huurprijs? Dan mag u enkel voor de drie afgelopen maanden een indexering berekenen.

Investeren in vastgoed

Wilt u investeren in een opbrengsteigendom? Bij Urbicoon helpen we u graag om een vastgoedproject te vinden dat perfect aansluit bij uw noden en wensen. Onze verhuurservice helpt u bovendien bij het verhuren van uw vastgoed.